Novitax a felhőben

Novitax 365

Központosított számvitel és ügyvitel

Egy szolgáltatás alapú központosított informatikai megoldásnak köszönhetően, lehetőséget kínálunk Novitax szoftverének felhő alapú  – centralizált – használatára. A szolgáltatás teljesen kompatibilis a “földi” informatikai környezettel. Ugyan azt a Novitax rendszert futtatja, mint egy otthoni vagy kisirodai környezetben. Ugyan úgy használja a szoftvert ahogy addig. 


 Nem változik semmi és mégis minden megváltozik ! 


 De nem az Ön felhasználói környezetében, hanem az azt körülvevő Informatikai rendszerben. Önnek semmit nem kell megtanulnia vagy újratanulnia. Semmit nem kell megváltoztatnia, a munkát ugyan úgy folytathatja, ahogy azt eddig megszokta.

 A centralizát megoldásnak köszönhetően, Novitax rendszere túl azon, hogy egy minden szempontból védett és biztonságos informatikai környezetbe kerül, folyamatosan Internetre csatlakozik (nagyvállalati védelmi megoldásokat alkalmazva), ezáltal nem lesz probléma a hatóságokkal való elektronikus kommunikáció, sem a kapcsolattartás.

Novitax
PATNERÜNK A 
NOVITAX
 KFT !

Integrált ügyviteli és Vállalatirányítási rendszer

30 év ügyviteli szoftverfejlesztés

RAXLA – A mindentudó számlázó program 

 

Számlát készíteni látszólag nagyon egyszerű dolog, beírom a vevő adatait, azt, hogy mit vásárolt, azért mennyit és hogyan kell fizetnie, és kész a számla. Minek kell ehhez program?

Talán azért, mert a számláknak nemcsak az üzleti partnerek, hanem a hatóságok számára is meg kell felelniük, és innentől kezdve bonyolódik a dolog. Szigorú, folyton változó előírásoknak, bejelentéseknek, a bonyolult áfa rendszernek kell megfelelni. Sok számla kiadásakor egy jó programmal lényegesen gyorsabb és megbízhatóbb a számlakészítés, és gyorsabb a fizetés esélye (elektronikus számla).

Egy számlázó program lehet nagyon egyszerű, itt a program gyakorlatilag egy írógépet helyettesít. Lehet sokat tudó, amelyben a számlák szinte automatikusan készülnek. A program figyelembe veszi az egyes tevékenységek, szolgáltatások sajátosságait, támaszkodik a számlázást megkönnyítő törzsállományokra (cikk, szolgáltatás, vevők, árlisták stb.), a számlázást előkészítő analitikai programokra (pl. előfizetői, kereskedelmi, tagdíj számítási, gyártás előkészítői stb.).

A NOVITAX kft. számlázó programja működhet egyszerű számlázó programként, de kialakíthatók és vezethetők benne a számlázást könnyítő alapnyilvántartások és a számlázást előkészítő analitikák is. Mint a NOVITAX összes programjánál, a számlázó programnál is alapvetés az azonnali és térítésmentes jogszabály követés, és a számlázást könnyítő törzsállományok vezetése. A Wintax rendszerben már most is van néhány a számlázást előkészítő nyilvántartó program, de megrendelésre vállaljuk a számlázó programhoz illeszthető, további nyilvántartási programok fejlesztését

Novitax számlázó rendszerek összehasonlítása >>>

IPTAX – Számlázás, pénzügyek, készletek, gyártás előkészítés, értékesítés

 

A vállalkozások tevékenységének megalapozásához, irányításához, tervezéséhez, elszámolásához sok információra van szükség. A vállalatirányítási rendszer önmagában is egy integrált modulja, összefoglaló néven IPTAX, ezeket a tevékenységeket szolgálja ki. Az IPTAX modulban van számlázó program, pénzügyi nyilvántartó program, külön megvásárolható és hozzá illeszthető a készletnyilvántartó (raktár) program, a rendelés nyilvántartó program és a gyártási lapokat, munkalapokat kezelő program. A pénzügyi nyilvántartó program a számlakészítő programban lehetővé teszi a szállítói (bejövő) számlák, a bankszámla kivonatok feldolgozását, a házi pénztárak vezetését.

A vevői, szállítói megrendelések feldolgozásával tervezni lehet a termelést, kereskedelmet. A receptúrákkal (darabjegyzékek), gyártási lapokkal tervezni lehet a gyártást, szerelést. A gyártás megkezdésekor a rendszer foglalja (kivételezi) a szükséges anyagokat, árukat, a gyártás során számolja a szűkített önköltséget, segíti a termékek kiszállítását.

A beérkező szállítólevelek, számlák nyilvántartásba vételekor a program bevételezi a vásárolt cikkeket, a beérkezéstől a könyvelésig nyilván tartja a számlák feldolgozási útvonalát. Az előzményeket (megrendelés, szállítólevél, díjbekérő stb.) egyenként, vagy csoportosan elkészíti a számlákat, a számlázással együtt vezeti a készletváltozásokat.

Alkalmas a pénztárak (házi pénztár) vezetésére, nyomtatja a be és kivételezési bizonylatokat, időszaki pénztárjelentéseket. Elektronikusan, vagy kézi adatbevitellel feldolgozza a bankszámlák kivonatait, kiegyenlíti a vevői szállítói számlákat (előlegeket, díjbekérőket).

Az IPTAX program tehát a könyvelésig ellátja és segíti a vállalkozások teljes ügyvitelét. Az ügyviteli folyamatban rögzített adatok alapján naprakész információkat szolgáltat a vállalkozások pénzügyi helyzetéről, a készletek alakulásáról, a gyártás (kereskedelem) menetéről a költségek alakulásáról, és a gyártás (kereskedelem) eredményességéről.

A megrendelés, gyártás előkészítés, számla kiadás, feldolgozás, pénztári adatok, bankszámla kivonatok folyamatokban rögzített adatokat az integrált vállalatirányítási rendszer könyvelő programjai ismételt adatrögzítés nélkül automatikusan könyvelik abban az esetben is, ha a könyvelő program egy másik számítógépen (számítógép hálózatban) működik (nem közös az adatbázis).

Mint mondják, az ördög a részletekben rejlik, a részletekért olvassa el IPTAX programunk további leírásait, de biztosíthatjuk, nálunk a részletekben sem talál „ördögöt”.

NTAX – A PROFESSZIONÁLIS KETTŐS KÖNYVVITELI RENDSZER 

A könyvelés már rég nem azt jelenti, hogy a Számviteli Törvény előírásai szerint vezetni kell a könyveket, el kell készíteni a beszámolókat, annál jóval több. Meg kell felelni a bonyolult áfa jogszabályoknak, időről időre bevallásokat kell beadni, adatokat kell szolgáltatni a tartozásokról, követelésekről, követni kell a gyakori változásokat. A jogszabályokban előírt és a tulajdonosok információs igényeinek kielégítéséhez analitikákat kell vezetni, vezetői információkat kell szolgáltatni.

A könyvelés tehát egy nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő munkafolyamat, amelyet könyvelő program használata nélkül ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a könyvelő programra bízni, és mennyit kell az ügyviteli szoftver mellett a könyvelőnek dolgoznia, amely munkák egy részét akár a könyvelő program is elláthatná.

A NOVITAX kettős könyvviteli programmal élmény könyvelni!

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel, az integrált vállalatirányítási rendszer részeként olyan kettős könyvviteli programot fejlesztett, és ajánl a figyelmükbe, amely naprakészen követi a jogszabály változásokat, a számviteli alapfeladatok mellett ellátja és segíti a könyveléssel együtt végzendő összes feladatot. Megfelel a mindenkori áfa és egyéb jogszabályoknak, elkészíti és az ÁNYK-ba tölti az összes bevallást, vezeti a jogszabályi előírások és a vezetői információs igények kielégítéséhez szükséges analitikákat, sok esetben maga könyvel.

Vezeti a számviteli és az adótörvény szerinti eszköz analitikát, számfejti és automatikusan könyveli a béreket és egyéb jövedelmeket. Kihasználva az integráltságból származó előnyöket, adatokat gyűjt ki és ad át a pénzügyi és bérszámfejtési programoknak.

TAXA – AZ EGYSZERES KÖNYVVITEL SZAKÉRTŐJE

 

 

Az egyszeres könyvvitel (egyéni vállalkozók, egyszeres könyvvitelt vezető „egyéb szervezetek”, kata, eva szerint adózok stb. könyvelése) jóval több, mint a pénztárkönyv, vagy a naplófőkönyv vezetése. Kezelni kell a pénzforgalmi szemléletet, az áfa könyvelésének speciális szabályait (pl. halasztás), az egyszeres könyvvitelen belüli adózási formákat, az adóbevallások elkészítéséhez szükséges analitikákat, a devizában kiállított bizonylatokat. Időről időre bevallásokat kell készíteni, nyilván kell tartani az áfa halasztásokat, információkat kell szolgáltatni a megbízóknak. A legtöbb vállalkozásnál a könyvelőtől elvárják a bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátását, a bérszámfejtéshez tartozó adatszolgáltatások, egyéb bevallások, kilépő papírok elkészítését.

Az egyszeres könyvvitel vezetése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása tehát nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő munkafolyamat, amelyet könyvelő program használata nélkül ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a könyvelő programra bízni, és mennyit kell az ügyviteli szoftver mellett a könyvelőnek dolgoznia.

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel olyan egyszeres könyvviteli programot fejlesztett, és ajánl a figyelmükbe, amely a naplófőkönyv, pénztárkönyv vezetése mellett ellátja és segíti a könyveléssel együtt végzendő összes feladatot, könyveli a devizában kiállított számlákat és kiegyenlítéseiket.

Megfelel a mindenkori áfa és egyéb jogszabályoknak, elkészíti és beadja (feltölti) az összes adó bevallást és adatszolgáltatást, vezeti a jogszabályi előírások és a vállalkozói igények kielégítéséhez szükséges analitikákat, naprakész. Vezeti az eszköz analitikát, eszköz kartont, számfejti és automatikusan könyveli a béreket és egyéb jövedelmeket. Az egyszeres könyvviteli programunk az integrált vállalatirányítási rendszerünk moduljaként is használható.

Egyszeres könyvelő programunk mindenki által szabadon hozzáférhető kalkulátora, az adó kalkulátor a következő évi jogszabályok ismertté válása után rövid idővel segíthet a következő évi gazdálkodás, a fizetendő adók tervezésében.

Bérszámfejtő, Munkaügyi nyilvántartó, Kifizetőhely kezelő

A bérügyvitel nagy szaktudást igénylő, soha véget nem érő, határidőkkel sújtott munkafolyamat, amelyet bérszámfejtő program használata nélkül, ma már nem lehet ellátni, de az egyáltalán nem mindegy, hogy mit lehet a bérszámfejtő programra bízni, és mennyit kell a gépi számfejtés mellett a bérszámfejtőknek kézzel dolgozniuk.

A NOVITAX Kft. több évtizedes fejlesztéssel olyan programot hozott létre, amely szinte minden feladatot átvállal használójától, segíti a kezelőt a bérügyvitel minden területén. Feleslegessé teszi a kézi nyilvántartások vezetést, elvégzi a rész számításokat is, kerekít, adatot szolgáltat, bevall, közreműködik a munkaviszony létesítésében, fenntartásában, megszüntetésében.

Előkészíti a számfejtést, könnyedén gyorsan és pontosan számfejt, vezeti a bérügyvitelhez szükséges analitikákat, kiegészítő nyilvántartásokat, kezeli az összes jövedelem típust, beleértve az ellátások számfejtését is (pl. táppénz). Ismeri a folyton változó jogszabályokat, határidőre készíti el a bevallásokat, adatszolgáltatásokat. Kezeli a változó munkarend, munkaidő (pl. munkaidőkeret) adatait. Kiszámolja a teljesítménybéreket, nyilvántartja a kedvezményekre jogosító adatokat, vezeti a szabadság nyilvántartást.

Mindig naprakész, a jogszabálykövetés ingyenes, hálózatban korlátozás nélkül több számfejtő is dolgozhat egy időben, integrált ügyviteli rendszerünk részeként használva, adatokat ad és vesz át a könyvelő programjainkból.

A hatályos jogszabályok betartása érdekében javasoljuk a program január hónaptól történő használatba vételét.

A NOVITAX 365 szolgáltatásról

ELŐTÉRBEN AZ ÜZLETFOLYTONOSSÁG

25

Év gazdasági rendszerüzemeltetési tapasztalat

25 év gazdasági informatikai rendszerkörnyezet üzemeltetésében töltött idő és tapasztalat motívált bennünket arra, hogy a költséghatékony és teljes gazdasági tevékenységet átfogó IT rendszert építsünk, és biztosítsuk rajta keresztül a folyamatos üzemelést, üzemeltetést partnereink számára. Kiemelkedően fontos volt számunkra, hogy üzleti partnereink kiszolgálása során, minden alapvető szolgáltatást magunk biztosítsunk – társszolgáltató nélkül – annak érdekében, hogy megoldásokat nyújtsunk felmerült üzleti igényekre, megelőzzük szolgáltatásaink segítségével a legalapvetőbb informatikai problémák kialakulását, ezáltal biztosítani tudjuk az üzletmenet folytonosságát.

Megbízható szolgáltatási háttér

Folyamatos munkavégzés

Üzleti szintű vírusvédelem

Teljes körű védelmet biztosítunk vírusok, rosszindulatú kódok, zsaroló vírusok és program sérülékenységekkel szemben.

Üzleti szintű vírusvédelem

Munkatársaink az év minden napján ellenőrzik és felügyelik munkakörnyezetének biztonságát. Amennyiben olyan program, vagy szolgáltatás futásának kísérletét tapasztalják, mely veszélyes lehet adatainak biztonságát illetően, azonnal reagálnak és nagyon magas arányban megelőzik a károkozást.

Automatizációs lehetőségek

Üzleti partnerei irányába szolgáltatna automatizáltan adatokat, vagy szeretné üzletfelei adatait automatikusan Novitax rendszerébe importálni ? Segítünk ebben !

Automatizációs lehetőségek

Könyveléshez szükséges adatok átadása (akár külső programból), számlázáshoz szükséges adatok importálása, vagy kimutatások automatikus elkészítése és megküldése ügyfelei számára, szolgáltatásunkban minden automatizációra lehetőséget biztosítunk, mely hatékonyan segíti munkáját.

Rendszerüzemeltetés

A rendszerkörnyezet stabilitásán túl, külön szolgáltatásként igénybe vehet - akár esetileg - rendszergazdai segítséget, alkalmazásgazdai segítséget (pl. Novitax, AbevJava) a hét minden napján.

Rendszerüzemeltetés

Ha munkája során szüksége lenne rendszergazda, vagy alkalmazásgazda segítségére, keressen bennünket a hét minden napján. Az Ön munkája számunkra is fontos. Tisztában vagyunk vele, hogy az üzleti folyamatok nem állnak meg, sem az ünnepnapokon, sem a hétvégén.

Folyamatos Online kapcsolat

Rendszerét megbízható és titkosított kapcsolat segítségével, bárhonnan elérheti, használhatja.

Folyamatos Online kapcsolat

Digitális Iroda funkciónak köszönhetően, távolról nyomtathat az irodái eszközeire, automatikusan frissítheti Novitax programját, ABEV nyomtatványait, kezelheti Ügyfélkapu rendszerét.

Valódi közös munka

Munkatársai saját profilban dolgoznak, de ugyan azon kiszolgálóra csatlakoznak, így megnyílik a lehetőség a valódi közös munkavégzésre.

Valódi közös munka

Létre hozható közös dokumentum könyvtár, melyben a dokumentumok, vagy az al-mappák külön felhasználói hozzáférési jogosultsággal szabályozható. Konfigurálható közös ABEV rendszer, melyben az ügyfelek összes dokumentuma és annak státusza megtalálható.

Teljes körű adatmentés

Minden adatát akár óránkénti, különbözeti mentéssel eltárolunk, katonai szintű titkosítással ellátva, három adatközpontunkban elhelyezett adattároló rendszerre.

Teljes körű adatmentés

Igény szerint, a szolgáltatás keretén belül használt adatait, akár óránkénti, különbözeti mentéssel, a hét minden napján eltároljuk. A különbözeti mentés során, csak a megváltozott állományok kerülnek mentésre. Így az adatvesztést teljesen kizárjuk.
Nincs mikor és nincs hol.

Mindig és mindenkor.

Biztonságos gazdasági rendszer, páratlan informatikai alapokon a KKV szektor számára.

Villám gyors rendszerkörnyezet

Nincs beruházási költség

Azonnal indítható szolgáltatás

Folyamatos ügyféltámogatás

Bárhonnan elérhető infrastruktúra

Biztonságos kommunikáció

Nagyon szépen köszönjük az eddigi sok-sok segítséget, és a mostani szintén gyors és profi intézkedést !

Nagy László
ügyvezető, Mould Tech Kft.
2020. április 9.

A Novitax ügyviteli rendszer bevezetése óta, napi szinten nyomonkövethető vállalatunk pénzügyi helyzete.

Krepcsik Zsolt
ügyvezető, Krepcsik Trans Kft.
2018. február 25.

A felhő alapú Novitax rendszert használva, az elmúlt két évben egyáltalán nem volt rendszerleállás vállalatunknál.

Nagy Roland
ügyvezető, MAZSI Kft.
2019. szeptember 17.

Nagyszerű, hogy munkatársaimmal akkor is zökkenőmentesen tudunk dolgozni, ha irodán kívül tartózkodunk.

Arany Ágnes
vezető könyvelő, SZÁM-RENDSZER-HÁZ Kft.
2020. március 17.

Ügyfeleim Novitax számlázási rendszerét integráltam könyvelőirodámmal. A könyvelésem automatizáltan működik.

Budai Dániel
vezető könyvelő, Budai Könyvelőiroda Kft.
2019. december 20.

Nemrég költöztünk a Novitax 365 szolgáltatási környezetbe. A munkánk központosítása meghozta a várt eredményt.

Szilágyi László
vezető könyvelő, V-Maler Kft.
2020. március 20.
Szolgáltatási áraink

Válasszon ajánlatunkból

Class A

18.900 Ft +Áfa / hó
1 vCPU
2 GB RAM
50 GB SSD
1 fő számára ajánlott kiszolgáló környezet
Megrendelem

Class B

22.980 Ft +Áfa / hó
2 vCPU
4 GB RAM
50 GB SSD
2-4 fő számára ajánlott kiszolgáló környezet
Megrendelem

Class C

51.960 Ft +Áfa / hó
4 vCPU
8 GB RAM
120 GB SSD
5-8 fő számára ajánlott kiszolgáló környezet
Megrendelem
Ajánlatunk 
Kis- és Középvállalatok
 számára:

Class D

80.760 Ft +Áfa / hó
4 vCPU
16 GB RAM
200 GB SSD
Irodai munkakörnyezet, adminisztrációs feldatok ellátására.
Megrendelem

Class E

102.120 Ft +Áfa / hó
8 vCPU
8 GB RAM
250 GB SSD
Integrált rendszert üzemeltető KKV szektorban tevékenységet végzők számára
Megrendelem

Class F

136.920 Ft +Áfa / hó
8 vCPU
16 GB RAM
350 GB SSD
Vállalatirányítási rendszert üzemeltető, gazdasági társaságok számára
Megrendelem
+ 36 1 445 3400

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁSÉRT
KERESSEN BENNÜNKET

BESZÁLLÍTÓ PARTNEREINK